OVERWINNINGEN 2023

1.

TWEEDE PLAATSEN

1.

DERDE PLAATSEN

1.

VIERDE PLAATSEN

1.

VIJFDE PLAATSEN

1.

ZESDE PLAATSEN

1.

ZEVENDE PLAATSEN

1.

ACHTSTE PLAATSEN

1.

NEGENDE PLAATSEN

1.

TIENDE PLAATSEN

1.